ดูสินค้าในตะกร้า    แจ้งการชำระเงินออนไลน์   
 


Network Products

LG IP Cameras and Network Videorecorders make the enhanced surveillance system
with high quality video and exceptional performance. The products are able to be
integrated integrated in various system to complete the perfect security system on the network.


 
   
                                                                    
                    
                                                              
                                                 
LG network box/bullet camera
allow qualified image for target
area.
LG network dome camera is
designed to be viewed in diverse
environments. 
LG PTZ camera offers
outstanding performance with
a robust mechanic.
LG NVR offers reliable recording
solution with high performance.

  
  SECURITY   PBX / IP TELEPHONY
 •   Products
 •   IP-PBX >
 •   SL1000
 •   Univerge SV9000 Series
 •   IP Phone >>
 •   DT800 Series
 •   DT700 Series
 •   IP DECT >>
 •   Access Point
 •   IP-DECT Handset Lineup
 •   Digital Phone >>
 •   DT400 Series
 •   DT300 Series
 •   Analog Phone >>
 •   Analog Phone with Caller ID
 •   Analog Phone with No Caller ID
 •   Softphone >>
 •   Univerge 3C >>
 •   UC Client
 •   Collaboration Meeting Manager
  IP Surveillance Transmission Solution
 •   Products
 •   PoE Switch
 •   Ethernet Switch
 •   Industrial PoE Switches
 •   Industrial Ethernet Switch
 •   Media Converters
 •   Ethernet Extender
 •   Accessory
  Network Service
 •   รับวางระบบ Network
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ PABX
 •   รับวางระบบ Network Security
Copyright by cctvsolutionthai.com
Engine by MAKEWEBEASY